Specifika daní v neziskovém sektoru
(ESF_7)

V tomto kurzu "Specifika daní v neziskovém sektoru" Vás provedeme daňovou problematikou nestátních neziskových organizací, jeho definicemi a zákonnými právními normami, kterými jsou daně typické. Na vzorovém příkladu si účastníci ověří teoretické poznatky přímo v praxi pomocí platných daňových formulářů a podle Daňového řádu si sestavíme práva a povinnosti daňového subjektu – nestátní neziskové organizace. Daňová problematika je velice odvislá od platné právní úpravy a je tedy náročná na orientaci a rychlé zapracování jednotlivých zjištění do praxe.