Metodika her neboli interaktivní učení
(ESF_5)

Hry, které zařazujeme do vzdělávání, jsou nezbytnou součástí každého kurzu. Přestože se může na první pohled zdát, že se jedná pouze o odreagování účastníků, všechny mají své opodstatnění.

 Kromě jiného jsou hry vždy zaměřeny na dané téma, mohou se tedy také opakovat v průběhu jednotlivých školení pro různé cílové skupiny.

 Výhodou interaktivních technik je stmelení skupiny. Hry a interaktivní techniky přináší společné zážitky, čímž se vytváří ve skupině pocit sounáležitosti a vznikají tak podmínky pro dobrou spolupráci a učení se novým dovednostem. Motivační kurzy, ve kterých jsou používány interaktivní techniky, jsou účastníky hodnoceny jako zajímavé, efektivní, přínosné a zábavné.