Marketing
(ESF_16)

Obecně lze říci, že neziskové organizace či jejich aktivity, o kterých se „nemluví“ jako kdyby nebyly. Můžete mít velmi dobré a prospěšné poslání, výsledky práce, můžete mít sebelepší a profesionálnější tým, ale když o těchto skutečnostech budete vědět jen vy, budete mít mimo jiné také omezené zdroje pro svou činnost a ještě méně na její rozvoj. Problémem při snaze o kvalitní propagaci aktivit či činnosti organizací jsou omezené zdroje, neboť v těchto položkách se nejčastěji ze strany donátorů škrtá. Vytvoření fondu pro propagaci, stálá komunikace s klienty, médii, donátory, sponzorství při zajišťování reklamy /donorství webových stránek, vydávání a tisk letáků apod./ jsou některými z cest. Pro každou organizaci a instituci je důležité před stanovením využití jednotlivých metod zpracovat strategický plán rozvoje, který určí limity, příležitosti, cílové skupiny, stanoví metody oslovení, finanční zdroje a požadované výstupy.