Komunikační a prezentační dovednosti - kurz č. 2
(ESF_15)

Každá nezisková organizace potřebuje, aby se o ní pozitivně mluvilo. Aby se o ní pozitivně mluvilo, musí být profesionální. Musí umět prezentovat své aktivity, projekty, služby. V neziskových organizacích pracují lidé. Lidé tvoří vizi, poslání a svou prací je naplňují. Pracovníci v neziskových organizacích a to především manažeři či osoby zodpovědné za PR a propagaci, by tedy měli být dobrými komunikátory, kteří nejen získají informace, které potřebují, ale umí je i předávat. A také proto vznikl tento studijní materiál, který si klade za cíl představit komunikaci, naslouchání, zpětnou vazbu, a v neposlední řadě pravidla úspěšné prezentace NNO.