Rozpočtování neziskových organizací
(ESF_12)

Cílem tohoto kurzu je nabídnout širší veřejnosti povědomí o problematice rozpočtování nestátních neziskových organizací při platnosti aktuálních právních norem. Problematiku NNO a jejich právní úpravu můžete nalézt v jiných modulech celého vzdělávacího programu a to v modulu ekonomika, část právo a ekonomika NNO.