Příprava a řízení projektu
(ESF_13)

Příprava a řízení projektů jsou pro život neziskové organizace zcela zásadní. Jen organizace, která je schopná připravit kvalitní projekty, ty pak realizovat a vyúčtovat donátorovi, jen ta je schopná dlouhodobé udržitelnosti a schopnosti vyvíjet aktivity pro své cílové skupiny.

Stále ještě se setkáváme s názorem, že příprava projektů je jen velká byrokracie, stejně jako řízení projektu. Přesto je zapotřebí si uvědomit další fakt – velmi často se jedná o veřejné, případně soukromé zdroje. Musíme přece prokázat, že jsme finanční prostředky použili
na účel, na který nám byly poskytnuty.

Příprava a řízení projektů jsou pro život neziskové organizace zcela zásadní. Jen organizace, která je schopná připravit kvalitní projekty, ty pak realizovat a vyúčtovat donátorovi, jen ta je schopná dlouhodobé udržitelnosti a schopnosti vyvíjet aktivity pro své cílové skupiny.

Stále ještě se setkáváme s názorem, že příprava projektů je jen velká byrokracie, stejně jako řízení projektu. Přesto je zapotřebí si uvědomit další fakt – velmi často se jedná o veřejné, případně soukromé zdroje. Musíme přece prokázat, že jsme finanční prostředky použili
na účel, na který nám byly poskytnuty.