Management
(ESF_11)

Management neziskových organizací se zásadně neliší od managementu podniku. Rozdíl ale je základní. Ve většině neziskových organizací plní manažer hned několik rolí. A to vedoucího, fundraisera, nositele vizí, propagátora organizace, komunikátora v rámci pracovního kolektivu a další. Proto je velmi těžké určit, kdy která role začíná, kdy končí a jaký podíl má která role v celém pracovním čase.

V tomto materiálu se tedy budeme věnovat jednotlivým rolím manažera, ale také kompetencím, které jsou určující pro výkon jednotlivých pracovníků a také motivaci, která je u pracovníků v neziskových organizacích na poněkud jiné úrovni, než je tomu v byznysu.