Právo
(ESF_10)

Cílem tohoto kurzu je osvětlit vliv nové právní úpravy na právní poměry spolků (dříve pod názvem občanská sdružení), nadací, nadačních fondů a obecně prospěšných společností a podat přehled povinností, které stávající subjekty mají z hlediska povinnosti přizpůsobit své právní poměry nové právní úpravě.