Fundraising
(ESF_9)

Získávání finančních prostředků je pro každou neziskovou organizaci naprosto nezbytné. Jestliže nebudeme schopni vyhledávat možné zdroje financování, připravovat projekty, které odpovídají cílům a posláním naší organizace a nebudeme úspěšní při jejich realizaci, nebudeme existovat.
Studijní opora je zaměřena primárně na získávání finančních prostředků prostřednictvím přímého oslovení. Přípravě a realizaci projektů samotných se věnuje tento kurz.