Účetnictví nestátních neziskových organizací
(ESF_8)

Cílem tohoto kurzu je nabídnout širší veřejnosti povědomí o problematice účetnictví nestátních neziskových organizací při platnosti aktuálních právních norem. Při účtování vybraných účetních případů bude patrná návaznost na účetnictví podnikatelů. Na jednotlivých případech bude demonstrován způsob účtování v souladu se zákonem o účetnictví č. 563/1991 Sb. a prováděcí vyhláškou č. 504/2002 Sb.

Problematiku NNO a jejich právní úpravu můžete nalézt v jiných modulech celého vzdělávacího programu a to v modulu ekonomika, část právo a ekonomika NNO.